e-hvtd v2.0 (9175)

水馬 thủy mã
♦Rào cản (lộ chướng ). § Một thứ công cụ làm bằng những đòn kim loại hoặc plastic cứng, bề cao khoảng 1,5-2 m, bề ngang khoảng 2,5-3m, dùng để ngăn ngừa đám đông dân chúng chen lấn tràn qua mức giới hạn, trong các cuộc diễn hành trình diễn, biểu tình thị uy, v.v. ◎Như: cảnh phương tạm thì hữu thiết trí đại hình thủy mã đẳng thiết thi giới bị .