e-hvtd v2.0 (9175)

氨氣 an khí
♦Hợp chất vô cơ NH3. § Tục gọi là a ma ni á (tiếng Anh: Ammonia).