e-hvtd v2.0 (9175)

催淚彈 thôi lệ đạn
♦Lựu đạn cay. § Tiếng Anh: lachrymatory bomb. ◎Như: Hương Cảng cảnh sát phát xạ thôi lệ đạn đối kháng nghị dân chúng tiến hành khu li .
♦☆Tương tự: thôi lệ ngõa tư , thôi lệ khí thể , thôi lệ yên .