e-hvtd v2.0 (9175)

荏苒 nhẫm nhiễm
♦Thấm thoát. ◇Thủy hử truyện : Bất giác nhẫm nhiễm quang âm, tảo quá bán niên chi thượng , (Đệ nhị hồi) Chẳng hay thấm thoát tháng ngày, đã quá nửa năm. § Cũng nói là nhiễm nhẫm .