e-hvtd v2.0 (9175)

警醒 cảnh tỉnh
♦Làm cho tỉnh ngộ. ◇Hồng Lâu Mộng : Sảo năng cảnh tỉnh, diệc khả miễn trầm luân chi khổ , (Đệ nhất hồi) Khiến cho được tỉnh ngộ đôi chút, cũng có thể thoát khỏi nỗi khổ trầm luân.
♦Dễ tỉnh ngủ. § Trong khi đang ngủ, có thể tỉnh dậy dễ dàng. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc dạ gian đảm tiểu, tỉnh liễu tiện yếu hoán nhân, nhân Tình Văn thụy ngọa cảnh tỉnh, cố dạ gian nhất ứng trà thủy, khởi tọa hô hoán chi sự, tất giai ủy tha nhất nhân , 便, , , , (Đệ thất thập thất hồi) Bảo Ngọc ban đêm hay sợ, khi tỉnh dậy là phải gọi người ngay. Vì Tình Văn (là người) dễ tỉnh ngủ, nên mỗi khi Bảo Ngọc uống nước hay sai bảo việc gì, chỉ đều nhờ đến cô ta.