e-hvtd v2.0 (9175)

報狀 báo trạng
♦Tờ trình báo sự việc nguyên do.
♦Báo cáo nguyên ủy sự tình.