e-hvtd v2.0 (9175)

羹牆 canh tường
♦Theo truyền thuyết, sau khi vua Nghiêu mất, vua Thuấn ngày đêm tưởng nhớ, ngồi thì thấy hình vua Nghiêu hiện ra trên tường , ăn cơm thì thấy bóng vua Nghiêu trong bát canh (Hậu Hán thư ). Vì thế canh tường dùng để chỉ lòng truy niệm và ngưỡng mộ bậc tiên hiền, tiền bối. ◇Trần Nhân Tông : Phảng phất canh tường nhập mộng nhiêu 彿 (Thiên Trường phủ ) Phảng phất thường thấy tiên vương vào trong giấc mộng.