e-hvtd v2.0 (9175)

藝術 nghệ thuật
♦Phiếm chỉ các thứ kĩ năng kĩ thuật về lục nghệ (gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán pháp) và thuật số (nghiên cứu âm dương ngũ hành, phương pháp suy đoán mệnh vận cát hung).
♦Riêng chỉ bộ môn nghiên cứu kinh thư, cổ văn...
♦Chỉ chung những bộ môn mĩ thuật như văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, hí kịch, điện ảnh, kiến trúc...
♦Chỉ phương thức, phương pháp có tính sáng tạo.
♦Hình dáng đặc biệt đẹp mắt, nội dung phong phú. ◇Tiêu Quân : Giá tự tả đắc nghệ thuật cực liễu (Ngũ nguyệt đích quáng san , Đệ bát chương).