e-hvtd v2.0 (9175)

香茅 hương mao
♦Cây sả (latin Cymbopogon).