e-hvtd v2.0 (9175)

游幸 du hạnh
♦Chỉ đế vương hoặc hậu phi xuất du. ◇Hồng Lâu Mộng : Đãi quý phi du hạnh thì, tái thỉnh định danh, khởi bất lưỡng toàn? , , (Đệ thập thất hồi) Chờ khi quý phi đi du ngoạn, sẽ xin người đặt tên, như thế có lưỡng tiện hơn không?