e-hvtd v2.0 (9175)

荇菜 hạnh thái
♦Rau hạnh (latin Nymphoides), mọc dưới nước, lá như hình củ ấu, màu xanh hoặc đỏ, mùa hè mùa thu có hoa màu xanh lục, lá ăn được. § Còn gọi là: phù quỳ , hiện thái .