e-hvtd v2.0 (9175)

一口氣 nhất khẩu khí
♦Liên tục không gián đoạn, một mạch. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất khẩu khí bào liễu thất bát lí lộ xuất lai, nhân yên tiệm tiệm hi thiểu , (Đệ tứ tam hồi).
♦Nỗi tức giận, oán khí trong lòng. ◎Như: tưởng khởi đương niên sở thụ đích khuất nhục, ngã tựu yết bất hạ giá nhất khẩu khí , .
♦Một hơi thở, chỉ mạng sống. ◎Như: chỉ yếu ngã nhất khẩu khí tại, tất bất nhiêu tha , .