e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 203 黑 hắc [14, 26] U+9EF6
Show stroke order yểm
 yǎn
♦(Danh) Nốt ruồi. § Tục gọi là yểm tử . Cũng như chí .