e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [9, 20] U+9DA9
Show stroke order vụ
 wù,  mù
♦(Danh) Vịt trời. § Tục gọi là dã áp . ◇Vương Bột : Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc , (Đằng Vương Các tự ) Ráng chiều với cánh vịt trời đơn chiếc cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời dài một sắc.