e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 195 魚 ngư [16, 27] U+9C77
Show stroke order ngạc
 è
♦(Danh) Cá sấu.


1. [鯨鱷] kình ngạc