e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 187 馬 mã [17, 27] U+9A64
Show stroke order tương
 xiāng
♦(Danh) Ngựa có chân sau bên phải màu trắng.
♦(Động) Chạy nhanh, nhảy lên. ◎Như: đằng tương nhảy vọt lên. ◇Nguyễn Trãi : Kiểu kiểu long tương vạn hộc chu (Thù hữu nhân kiến kí ) Con thuyền muôn hộc vút lên cao như rồng lướt bay.
♦(Động) Ngẩng lên.