e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 187 馬 mã [6, 16] U+99F0
Show stroke order nhân
 yīn
♦(Danh) Ngựa lông xám lẫn trắng. . ◇Thi Kinh : Ngã mã duy nhân, Lục bí kí quân , (Tiểu nhã , Hoàng hoàng giả hoa ) Kéo xe ta toàn là ngựa nhân, Sáu dây cương đã điều hòa.