e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 154 貝 bối [8, 15] U+8CD9
Show stroke order chu
 zhōu
♦(Động) Cấp giúp, giúp đỡ. ◇Thủy hử truyện : Tế nhân bần khổ, chu nhân chi cấp , (Đệ thập bát hồi) Phụ giúp người nghèo khổ, đỡ đần người trong cơn nguy ngập.