e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 146 襾 á [6, 12] U+8983
Show stroke order đàm
 tán,  qín,  yǎn
♦(Động) Lan tới, lan ra. § Phép ngày xưa nhà vua có việc gì mừng thì phong tặng cho tổ tiên các quan gọi là đàm ân ơn lây.
♦(Phó) Sâu. ◎Như: đàm tư nghĩ sâu xa.
♦(Danh) Họ Đàm.