e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87AD
Show stroke order li
 chī
♦(Danh) Con li. § Theo truyền thuyết, giống như rồng, sắc vàng, không có sừng. Các đầu cột nhà hay chạm con li gọi là li đầu . ◇Nguyễn Du : Lam thủy đa giao li (Kí mộng ) Sông Lam nhiều thuồng luồng và con li.
♦§ Thông si .