e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [16, 20] U+860B
34315.gif
Show stroke order tần, bình
 pín,  píng
♦(Danh) Cỏ tần. § Lá bốn cái chập làm một, hình như chữ điền , nên lại gọi là điền tự thảo (Marsilea minuta L). Còn có tên là tứ diệp thái .
♦(Danh) Quả tần bà (Sterculia nobililis). § Còn viết là . Cũng có tên khác là phượng nhãn quả .
♦Một âm là bình. (Danh) Cỏ bình. § Cũng viết là .
♦(Danh) Bình quả cây táo, trái táo (tiếng Anh: apple).