e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [15, 19] U+85DC
Show stroke order
 lí
♦(Danh) Cỏ lê, rau lê, lá non ăn được, thân làm gậy chống (Chenopodium album). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngộ nhất lão nhân, bích nhãn đồng nhan, thủ chấp lê trượng , , (Đệ nhất hồi ) Gặp một cụ già, mặt tròn mắt biếc, tay chống gậy lê.
♦(Danh) Còn gọi là cỏ lai .