e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [12, 16] U+8556
Show stroke order cừ
 qú
♦(Danh) § Xem phù cừ .


1. [芙蕖] phù cừ