e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 128 耳 nhĩ [5, 11] U+8043
Show stroke order đam
 dān
♦(Động) Mê đắm, trầm mê. § Thông đam . ◇Liệt Tử : Phương kì đam vu sắc dã, bính thân nật, tuyệt giao du , (Dương Chu ) Khi ông ta mê đắm vào nữ sắc rồi thì đuổi hết những người thân gần, đoạn tuyệt với bạn bè.
♦(Hình) Có vành tai to và thõng xuống. ◇Tô Thức : Đam nhĩ chúc kiên (Bổ thiền nguyệt la hán tán ) Tai có vành to thõng tới vai.
♦(Danh) Tên tự của Lão Tử Lí Nhĩ . § Cũng gọi là Lão Đam .