e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 122 网 võng [14, 19] U+7F83
Show stroke order mạc
 mì
♦(Động) Che, trùm.
♦(Danh) Khăn che đậy thức ăn.