e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [15, 21] U+7E8F
32399.gif
Show stroke order triền
 chán
♦(Động) Quấn, bó, ràng rịt, quấn quanh, vây bọc. ◎Như: triền túc bó chân (tục cổ Trung Hoa), đầu thượng triền liễu nhất khối bố trên đầu vấn một cuộn khăn vải.
♦(Động) Quấy rầy, quấy nhiễu, vướng víu. ◎Như: triền nhiễu quấy rầy. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ bất yếu triền, ngã đích sự vụ phân bát bất khai tại giá lí , (Đệ nhị nhất hồi) Bà đừng quấy rầy, tôi có việc làm chưa xong.
♦(Động) Chịu đựng, đối phó, gặp phải. ◎Như: giá cá nhân chân nan triền người này khó chịu thật.
♦(Danh) Họ Triền.


1. [盤纏] bàn triền 2. [糾纏] củ triền 3. [纏綿] triền miên