e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [11, 17] U+7E47
Show stroke order dao, do, chựu, lựu
 yáo,  yóu,  zhòu,  yāo
♦(Hình) Tốt tươi. ◇Thư Kinh : Quyết thổ hắc phần, quyết thảo duy dao , (Vũ cống ) Đất này đen và màu mỡ, cỏ này tươi tốt.
♦(Danh) Lao dịch. § Thông dao . ◇Hán Thư : Tỉnh dao phú (Cảnh đế kỉ ) Giảm bớt lao dịch thuế má.
♦Một âm là do. (Danh) § Thông do . ◇Thủy hử truyện : Hạ quan vấn liễu tình do, hợp hành thân bẩm Lão Kinh Lược tướng công tri đạo, phương cảm đoán khiển , , (Đệ tam hồi) Hạ quan cho hỏi nguyên cớ sự tình, xong sẽ bẩm lên tướng công Lão Kinh Lược, rồi mới dám xử.
♦Lại một âm là chựu. (Danh) Lời xem trong quẻ bói.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là lựu.