e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [5, 11] U+7D32
Show stroke order tiết
 xiè,  yì
♦Nguyên là chữ tiết .