e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 119 米 mễ [6, 12] U+7CA7
Show stroke order trang
 zhuāng
♦§ Một dạng của chữ trang .