e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [8, 13] U+7A14
Show stroke order nhẫm, nẫm
 rěn
♦(Hình) Chín (lúa, hoa màu). ◎Như: phong nhẫm được mùa.
♦(Danh) Thu hoạch, mùa (gặt hái). ◇Nam sử : Ngô Hưng tần tuế thất nhẫm, kim tư vưu cận , (Cố Nghĩ Chi truyện ) Huyện Ngô Hưng nhiều năm mất mùa, nay càng thêm đói kém.
♦(Danh) Năm. § Lúa một năm chín một mùa cho nên gọi nhẫm là năm. ◇Tả truyện : Sở vị bất cập ngũ nhẫm giả (Tương Công nhị thập thất niên ) Lời nói đó không tới năm năm.
♦(Động) Hiểu, biết. ◎Như: vị nhẫm chưa biết.
♦(Động) Quen, quen thuộc. ◎Như: tố nhẫm vốn đã quen biết. ◇Liêu trai chí dị : Nhật tiệm nhẫm, thân ái như kỉ xuất , (Niếp Tiểu Thiến ) Ngày dần dần quen, thương yêu như con đẻ.
♦(Động) Tích chứa lâu. ◎Như: nhẫm ác tội ác đã thâm. § Ta quen đọc là nẫm. ◇Nguyễn Trãi : Tích hung nẫm ác dĩ đa niên (Hạ tiệp ) Chứa hung dồn ác đã nhiều năm rồi.


1. [大稔] đại nẫm