e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [13, 17] U+74B0
29872.gif
Show stroke order hoàn
 huán,  huàn
♦(Danh) Cái vòng ngọc. ◎Như: ngọc hoàn vòng ngọc.
♦(Danh) Vòng, khoen, vật hình vòng tròn. ◎Như: nhĩ hoàn khoen tai, chỉ hoàn vòng ngón tay (cái nhẫn), đao hoàn khâu đao (khoen sắt ở cán đao để cầm cho chắc).
♦(Danh) Phần thiết yếu, then chốt. ◎Như: giá cá kế hoạch năng phủ như kì hoàn thành, công tác nhân viên đích phối hợp thị ngận trọng yếu đích nhất hoàn , kế hoạch này có thể hoàn thành đúng hạn kì hay không, thì sự phối hợp giữa các nhân viên trong công tác là một then chốt rất hệ trọng.
♦(Động) Vây quanh, bao quanh. ◎Như: quần sơn hoàn củng dãy núi vây quanh. ◇Sử Kí : Tần vương phương hoàn trụ tẩu, tốt hoàng cấp, bất tri sở vi , , (Kinh Kha truyện ) Vua Tần cứ chạy quanh cái cột, cuống quít không biết làm thế nào.
♦(Hình) Bốn phía, ở chung quanh. ◎Như: hoàn thành thiết lộ đường sắt quanh thành.


1. [佩環] bội hoàn 2. [指環] chỉ hoàn 3. [環境] hoàn cảnh 4. [環顧] hoàn cố 5. [連環] liên hoàn 6. [星環] tinh hoàn