e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [12, 16] U+749F
Show stroke order cảnh
 jǐng
♦(Danh) Vẻ sáng đẹp của ngọc.