e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D82
28034.gif
Show stroke order đồ
 tú
♦Tục dùng như chữ đồ .
♦Giản thể của chữ .