e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C7E
Show stroke order phần
 fén,  pén,  fēn
♦(Danh) Sông Phần , bắt nguồn từ tỉnh Sơn Tây, chảy vô sông Hoàng Hà.