e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C61
27745.gif
Show stroke order ô
 wū,  wù,  wā,  yū
♦§ Cũng như ô .


1. [貪污] tham ô