e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [0, 3] U+6C35
27701.gif
Show stroke order thủy
 shuǐ
♦Một hình thức của bộ thủy .