e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [14, 18] U+6AAC
27308.gif
Show stroke order mông
 méng
♦(Danh) § Xem nịnh mông .


1. [檸檬] nịnh mông