e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+6963
Show stroke order mi
 méi
♦(Danh) Cái xà nhì. § Xà chính trong nhà gọi là đống , xà phụ là mi .
♦(Danh) Xà ngang gác trên cửa. § Vì thế nhà cửa bề thế gọi là môn mi .


1. [敗壞門楣] bại hoại môn mi 2. [倒楣] đảo mi