e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67DA
Show stroke order dữu, trục
 yòu,  yóu,  zhú
♦(Danh) Cây bưởi. § Họ cây cam quýt, quả to (latin Citrus maxima).
♦Một âm là trục. (Danh) Cái thoi dệt cửi. § Xem trữ .