e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 66 攴 phác [8, 12] U+6566
25958.gif
Show stroke order đôn, độn, đôi, đối
 dūn,  duì,  diāo,  duī,  tuán,  tún
♦(Động) Coi sóc, đốc thúc.
♦(Động) Hòa thuận, cư xử hòa mục. ◎Như: đôn thân mục lân thuận hảo với người thân, hòa hợp với láng giềng.
♦(Hình) Chất phác, hồn hậu. ◎Như: đôn hậu thật thà, trung hậu.
♦(Phó) Thành khẩn. ◎Như: đôn thỉnh thành khẩn xin.
♦(Danh) Họ Đôn.
♦Một âm là độn. (Hình) Không rõ ràng, không sáng sủa. ◎Như: hồn độn u mê, mù mịt.
♦Một âm là đôi. (Động) Thúc giục, bức bách. ◇Thi Kinh : Vương sự đôi ngã, Chánh sự nhất bì di ngã , (Bội phong , Bắc môn ) Việc vua thúc giục bức bách ta, Việc chính trị cứ thêm dồn dập vào ta.
♦(Hình) Cô độc, lẻ loi. ◇Thi Kinh : Đôi bỉ độc túc, Diệc tại xa hạ 宿, (Bân phong , Đông san ) Người kia cô độc ngủ một mình, Lại ở dưới gầm xe.
♦Một âm là đối. (Danh) Đồ để đựng thóc lúa.
♦§ Ghi chú: Cũng có nghĩa như chữ , chữ .


1. [敦篤] đôn đốc 2. [敦促] đôn xúc 3. [渾敦] hồn độn 4. [倫敦] luân đôn