e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [15, 18] U+64F7
Show stroke order hiệt
 xié
♦(Động) Lấy vạt áo đùm, bọc vật gì. § Thông hiệt .
♦(Động) Lấy, hái lấy, ngắt lấy. ◇Hồng Lâu Mộng : Vũ Thôn toại khởi thân vãng song ngoại nhất khán, nguyên lai thị nhất cá nha hoàn, tại na lí hiệt hoa , , (Đệ nhất hồi) Vũ Thôn bèn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là một a hoàn (ở đó) đang hái hoa.