e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [8, 11] U+6399
25497.gif
Show stroke order tránh
 zhēng,  zhèng
♦(Động) Cưỡng, chống lại, chống đỡ. ◇Thủy hử truyện : Lâm Xung tránh đích khởi lai, bị gia ngại liễu, khúc thân bất đắc , , (Đệ bát hồi) Lâm Xung cố gượng dậy, bị vướng cùm, cúi mình không được.
♦(Động) Quẫy, giãy giụa, dùng sức lôi kéo, vùng vẫy. ◎Như: tránh thoát giãy giụa để thoát ra.
♦(Động) Tranh đoạt. ◎Như: tránh quang vinh tranh giành vinh dự.
♦(Động) Kiếm, kiếm được. ◎Như: tránh tiền kiếm tiền, tránh phạn cật kiếm ăn.


1. [掙揣] tránh sủy 2. [掙扎] tránh trát