e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [7, 10] U+6362
25442.gif
Show stroke order hoán
 huàn
♦Giản thể của chữ .