e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+62ED
Show stroke order thức
 shì
♦(Động) Lau, chùi. ◎Như: phất thức lau quét, thức lệ lau nước mắt. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Điêu Thuyền cố túc song mi, tố ưu sầu bất lạc chi thái, phục dĩ hương la tần thức nhãn lệ , , (Đệ bát hồi) Điêu Thuyền cố ý chau đôi mày, làm ra dáng buồn bã không vui, lại lấy khăn là nhiều lần lau nước mắt.