e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [0, 3] U+5C71
23665.gif
Show stroke order san, sơn
 shān
♦(Danh) Núi. ◎Như: hỏa san núi lửa.
♦(Danh) Mồ mả. ◎Như: san lăng , san hướng đều là tên gọi mồ mả cả.
♦(Danh) Né tằm. ◎Như: thượng san tằm lên né.
♦(Danh) Họ San.
♦(Hình) Ở trong núi. ◎Như: ◎Như: san thôn làng xóm trong núi, san trại trại trong núi.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là sơn.


1. [亞歷山大大帝] á lịch san đại đại đế 2. [博山香爐] bác sơn hương lô 3. [白山] bạch sơn 4. [冰山] băng sơn 5. [拔山舉鼎] bạt san cử đỉnh 6. [蓬山] bồng sơn 7. [高山流水] cao sơn lưu thủy 8. [崑山] côn sơn 9. [舉鼎拔山] cử đỉnh bạt sơn 10. [舊金山] cựu kim sơn 11. [名山] danh sơn 12. [假山] giả sơn 13. [湖山] hồ sơn, hồ san 14. [靠山] kháo san 15. [空山] không san 16. [諒山] lạng sơn 17. [眉山] mi sơn 18. [噴火山] phún hỏa sơn 19. [關山] quan san 20. [山丘] san khâu 21. [山門] san môn, sơn môn 22. [山妻] san thê 23. [山呼] sơn hô 24. [山茶] sơn trà 25. [使蚊負山] sử văn phụ sơn 26. [泰山北斗] thái san bắc đẩu 27. [誓海盟山] thệ hải minh sơn 28. [千山萬水] thiên sơn vạn thủy 29. [撮合山] toát hợp san