e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 42 小 tiểu [5, 8] U+5C19
Show stroke order thượng
 shàng,  cháng
♦Cũng như chữ thượng .