e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [8, 11] U+57F0
Show stroke order thải, thái
 cài
♦Cũng viết là .