e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [19, 22] U+56C9
22217.gif
Show stroke order la
 luō,  lóu
♦(Danh) § Xem lâu la .
♦(Trợ) Tiếng đệm trong ca khúc. ◇Ung Hi nhạc phủ : Xướng nhất hội la lí la, luận thanh nhàn thùy tự ngã , (Hoàng oanh nhi ) Hát một hồi la lí la, bàn về thanh nhàn ai như ta?


1. [囉嗦] la sách 2. [囉唆] la toa 3. [嘍囉] lâu la