e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [5, 8] U+548F
21647.gif
Show stroke order vịnh
 yǒng
♦Tục dùng như chữ vịnh .
♦Giản thể của chữ .