e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 27 厂 hán [12, 14] U+53AE
Show stroke order
 sī
♦Cũng như chữ .
♦Giản thể của chữ .